Selected theories explaining the phenomenon of social pathology Cover Image

Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko patologii społecznej
Selected theories explaining the phenomenon of social pathology

Author(s): Waldemar Woźniak, Anna Zemlik
Subject(s): Social Philosophy, Social Theory, Phenomenology
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: phenomenon of social pathology; social theory; social beings;

Summary/Abstract: Na podstawie dzisiejszych osiągnięć kryminologii, psychologii, socjologii można stwierdzić, że bez poznania przyczyn i skutków zjawisk ocenianych jako szkodliwe i aspołeczne (zjawisk nieprzystosowania społecznego i społecznej dezorganizacji) nie można w dostatecznie pogłębiony sposób poznać życia żadnego społeczeństwa. Zainteresowanie się tą grupą zjawisk społecznych pojawiło się już w okresie Oświecenia. Rozważania nad człowiekiem jako istotą społeczną, należącą do świata przyrody, prowadziły do formułowania opinii na temat zła tkwiącego w naturze ludzkiej.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 139-144
  • Page Count: 6
  • Language: Polish