Ethnography. Practices, Theories, Experiences Cover Image

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia
Ethnography. Practices, Theories, Experiences

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2392-0971
Online-ISSN: 2543-9537
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • Issue No. 1
  • Issue No. 2
  • Issue No. 3
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.