Ekonomika - Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues Cover Image

Економика - Часопис за економску теорију и праксу и друштвена питања
Ekonomika - Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues

Publishing House: Društvo ekonomista "Ekonomika" Niš
Subject(s): Economy
Frequency: 4 issues
ISSN: 0350-137x
Status: Active

  • 2016
  • 2017
  • Issue No. 4
  • Issue No. 1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}