Annales Canonici Cover Image

Annales Canonici
Annales Canonici

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1895-0620
Online-ISSN: 2391-6567
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/15
 • Issue No. 1/16
 • Issue No. 2/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/19
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.