Professional secrecy (pastoral secrecy) of clergyman Cover Image

Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego
Professional secrecy (pastoral secrecy) of clergyman

Author(s): Bartłomiej Pieron
Subject(s): Canon Law / Church Law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: osoba duchowna; tajemnica zawodowa; tajemnica spowiedzi; tajemnica duszpasterska; kierownictwo duchowne

Summary/Abstract: W prawie polskim ochroną procesową objęto wszelkie informacje, jakie duchowny powziął w związku ze sprawowaniem sakramentalnej spowiedzi. Stanowią one przedmiot tajemni- cy spowiedzi. Sama jednak spowiedź nie jest jedyną przestrzenią, w której duchownemu powierzane są przez wiernego, z intencją zachowania ich w ścisłej tajemnicy, najintym- niejsze informacje dotyczące życia tego ostatniego, a często również życia jego najbliższych. Stąd powstaje pytanie o możliwość objęcia ochroną prawną innych informacji, które wy- znawane są osobie duchownej w związku z prowadzoną działalnością duszpasterską, a któ- re mogą stanowić przedmiot szeroko rozumianej tajemnicy zawodowej (duszpasterskiej) osób duchownych. Proponowane rozwiązanie nie jest absolutnym novum. W systemie prawa polskiego wobec osób wykonujących różne profesje przyjęto konkretne rozwiązania, które chronią przed bezprawnym wyjawieniem informacji posiadanych w związku z wy- konywanym zawodem. Uzasadnieniem proponowanego rozwiązania jest między innymi potrzeba ochrony zaufania do osoby duchownej. Ponadto należy dążyć do wyłączenia za- rzutu dyskryminacji tych Kościołów i innych związków wyznaniowych, w których nieprak- tykowana jest instytucja spowiedzi.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-153
  • Page Count: 23
  • Language: Polish