Economic Problems of Tourism Cover Image

Ekonomiczne Problemy Turystyki
Economic Problems of Tourism

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Subject(s): Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1644-0501
Online-ISSN: 2353-3188
Status: Ceased Publication

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 3/31
 • Issue No. 4/32
 • Issue No. 1/33
 • Issue No. 2/34
 • Issue No. 3/35
 • Issue No. 4/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 2/38
 • Issue No. 3/39
 • Issue No. 4/40
 • Issue No. 1/41
 • Issue No. 2/42
 • Issue No. 3/43
 • Issue No. 4/44
 • Issue No. 1/45
 • Issue No. 2/46
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

W czasopiśmie  Ekonomiczne Problemy Turystyki” (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czaspismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik.

 

Tematyka czasopisma  podzielona jest  trzy główne sekcje:

•

 • Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; •
 • Problemy rynku usług turystycznych; •
 • Regionalne problemy rozwoju turystyki.