Musical Education Cover Image

Edukacja Muzyczna
Musical Education

Publishing House: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Subject(s): Music
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1895-8079
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” ukazują się od 2005 roku, w wersji papierowej i elektronicznej. Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana. Rocznik poświęcony jest szeroko pojętej problematyce muzycznej, podejmuje tematykę muzykologiczną z zakresu historii muzyki polskiej, technik kompozytorskich, instrumentologii, związków muzyki z literaturą, instrumentalistyki, dyrygentury, zagadnień percepcji muzycznej oraz dydaktyki instrumentalnej i emisji głosu. Punkt ciężkości publikowanej dotychczas problematyki stanowią analizy stylo-krytyczne utworów kompozytorów współczesnych. Autorzy prezentowanych prac nie tylko wywodzą się z instytucji, przy której afiliowane jest czasopismo (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) ale również reprezentują inne ośrodki w Polsce oraz za granicą (Ukraina, Słowacja) o profilu muzykologicznym, artystycznym i edukacyjno-muzycznym. Redakcja otwarta jest również na publikacje studentów i młodych naukowców.