Irydion. Literature – Theatre – Culture Cover Image

Irydion. Literatura – Teatr – Kultura
Irydion. Literature – Theatre – Culture

Publishing House: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 2 issues
ISSN: 2391-8608
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • Issue No. 1/I
  • Issue No. 1/II
  • Issue No. 1/III
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Publikowane artykuły dotyczą problematyki teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej oraz kulturoznawczej.  Teksty posiadają streszczenia w języku angielskim. Półrocznik jest kontynuacją "Prac Naukowych AJD w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury", które w 2016 roku uzyskały 5 punktów. Pierwszy zeszyt "Prac Naukowych" ukazał się w 1985 pod redakcją twórcy częstochowskiej polonistyki, prof. Edwarda Polanowskiego. Od tomu V redaktorką była prof. Adela Pryszczewska-Kozołub, tom IX, X, XI, XII redagowały dr hab. prof. AJD Elżbieta Hurnikowa oraz dr hab. prof. AJD Lucyna Rożek, a tom XIII dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska i dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska.