Organization and Mangement Cover Image

Organizacja i Kierowanie
Organization and Mangement

Publishing House: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Subject(s): Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0137-5466
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/171
 • Issue No. 2/172
 • Issue No. 3/173
 • Issue No. 4/174
 • Issue No. 1/175
 • Issue No. 2/176
 • Issue No. 3/177
 • Issue No. 4/178
 • Issue No. 4A/179
 • Issue No. 1/180
 • Issue No. 2/181
 • Issue No. 3/182
 • Issue No. 4/183
 • Issue No. 1/184
 • Issue No. 2/185
 • Issue No. 3/186
 • Issue No. 4/187
 • Issue No. 1/188
 • Issue No. 1/189
 • Issue No. 1/190
 • Issue No. 2/191
 • Issue No. 1/192
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kwartalnik „Organizacja i Kierowanie” jest wydawany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest najstarszym w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu. Kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego jest najwyższa kategoria punktacji dla polskich czasopism naukowych przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej Komitet Badań Naukowych.