Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae Cover Image

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Language and Literature Studies, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0302-7384
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 2/XXV
 • Issue No. 1/XXVI
 • Issue No. 2/XXVI
 • Issue No. 1/XXVII
 • Issue No. 2/XXVII
 • Issue No. 3/XXVII
 • Issue No. 1/XXVIII
 • Issue No. 2/XXVIII
 • Issue No. 1/XXIX
 • Issue No. 2/XXIX
 • Issue No. 1/XXX
 • Issue No. 1/XXXI
 • Issue No. 2/XXXI
 • Issue No. 1/XXXII
 • Issue No. 2/XXXII
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Symbolae Philologorum Posnaniensium” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem „Symbolae” i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Materiały oddawane do druku są wcześniej recenzowane przez profesorów spoza Poznania. Tematyka artykułów pochodzi z obszaru obu literatur starożytnych, czyli greckiej i łacińskiej oraz popularnej w Poznaniu i innych ośrodkach recepcji antyku i oryginalnej literatury łacińskiej z okresu średniowiecza, renesansu i baroku. Drukowane są tylko prace oryginalne. „Symbolae” dzięki streszczeniom obcojęzycznym i regularnej wymianie prowadzonej przez Instytut oraz przez Bibliotekę Uniwersytecką docierają także do czytelników zagranicznych.