The oldest censuses of clergy in the Krakow archdiocese Cover Image

Najstarsze spisy duchowieństwa archidiecezji krakowskiej
The oldest censuses of clergy in the Krakow archdiocese

Author(s): Jan Szczepaniak
Subject(s): History, Cultural history, Local History / Microhistory, Modern Age, Theology and Religion, History of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Keywords: censuses of clergy ; clergy of Krakow; Wawel cathedral

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje najstarszy znany dzisiaj katalog parafii i duchowieństwa diecezji krakowskiej. Znajduje się on w 19 tomie Liber privilegiorum katedry wawelskiej. Publikowany tutaj elenchus składa się z dwóch części. W pierwszej umieszczono katalog parafii, proboszczów i wikariuszy, w drugim - spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich. Datowany on jest pomiędzy sierpniem 1751 a lutym 1752 r. The article outlines the oldest parish and clergy catalogue of the Krakow diocese known to date. It is included in the 19th volume of Liber privilegiorum in the Wawel cathedral. The elenchus published herein is composed of two parts. The first part contains a catalogue of parishes, provosts and curates, and the second holds a list of prelates and canons of the cathedral charter house as well as collegiate charter houses. It dates back to a period between August 1751 and February 1752.

  • Issue Year: 11/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 157-359
  • Page Count: 203
  • Language: Polish