Journal of Capital Market and Behavioral Finance Cover Image

Journal of Capital Market and Behavioral Finance
Journal of Capital Market and Behavioral Finance

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Financial Markets
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2392-0726
Status: Ceased Publication

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 3/1
 • Issue No. 4/2
 • Issue No. 5/1
 • Issue No. 6/2
 • Issue No. 7/3
 • Issue No. 8/4
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Journal of Capital Market and Behavioral Finance to czasopismo wydawane w zakładzie Finansów Korporacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac napływających do redakcji czasopisma zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Journal of Capital Market and Behavioral Finance jest wydawane od roku 2014 przez Zakład Finansów Korporacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

 • Zagadnień finansowych:
  • rynku kapitałowego,
  • bankowości,
  • rachunkowości zarządczej,
  • rynku finansowego,
  • kursów walut,
  • transferu technologii,
  • ekonomii rozwoju.
 • Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Editorial board

Redaktor naczelny:
dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych:
dr Monika Bolek

Sekretarz redakcji:
mgr Małgorzata Jabłońska

Redaktorzy tematyczni:
Prof. Beata Guziejewska – finanse publiczne
Prof. Danuta Zawadzka – finanse przedsiębiorstwa
Dr Adam Kucharski – ekonometria
Dr Dariusz Parys – statystyka
Dr Monika Bolek – rynek kapitałowy
Dr Elżbieta Kubińska – finanse behawioralne