Music Cover Image

Muzyka
Music

Publishing House: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
ISSN: 0027-5344
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 1/61
 • Issue No. 2/61
 • Issue No. 3/61
 • Issue No. 4/61
 • Issue No. 1/62
 • Issue No. 2/62
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Muzyka” jest jedynym kwartalnikiem muzykologicznym w Polsce. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku, choć historia pisma sięga wydawanego w latach 1928–33 oraz 1948–50 „Kwartalnika Muzycznego” redagowanego przez Adolfa Chybińskiego oraz dwumiesięcznika „Muzyka” publikowanego w latach 1950–56 jako organ Państwowego Instytutu Sztuki (od 1959 roku Instytut Sztuki PAN) i Związku Kompozytorów Polskich. Pierwszym redaktorem naczelnym „Muzyki” był Józef Michał Chomiński (1956–1971), po nim funkcję tę obejmowali kolejno: Elżbieta Dziębowska (1972–1994), Katarzyna Morawska (1994–1996), Maciej Gołąb (1996–2002), Elżbieta Witkowska-Zaremba (2003–2015) i Paweł Gancarczyk (od 2016 r.).

Zgodnie z podtytułem periodyku („kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki”) tematy poruszane na łamach „Muzyki” obejmują nie tylko historię muzyki od średniowiecza po współczesność, ale i rozmaite zagadnienia z zakresu muzykologii systematycznej i etnomuzykologii. Tradycyjny punkt ciężkości problematyki historycznej i etnomuzykologicznej stanowi polska tradycja muzyczna, a także kultura Europy Środkowej.

Układ zawartości „Muzyki” nawiązuje do układu innych periodyków o tym samym, akademickim profilu, ze stałymi działami grupującymi artykuły (w tym materiały i komunikaty) oraz artykuły recenzyjne z wydawnictw muzykologicznych. Istotnym elementem wyróżniającym jest obecność działu „Informacje”, zawierającego dane na temat życia muzykologicznego w Polsce (m.in. informacje na temat konferencji i seminariów). Wszystkie artykuły publikowane na łamach „Muzyki” są recenzowane przez niezależnych ekspertów w poszczególnych dziedzinach i zawierają anglojęzyczne streszczenia. Od 2008 roku niektóre teksty publikowane są w języku angielskim.