Europa Regionum Cover Image

Europa Regionum
Europa Regionum

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Subject(s): Economy
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 1428-278X
Status: Ceased Publication

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo ma charakter ogólnouniwersytecki, do współpracy oraz recenzji artykułów zapraszamy więc Autorów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, wszystkich ośrodków, naukowych w Polsce, a także naukowców zagranicznych. Warunkiem opublikowania artykułu - poza uzyskaniem pozytywnej recenzji - jest jego problematyka. Zamierzamy publikować artykuły - głównie w językach polskim, niemieckim i angielskim - poświęcone szeroko pojętej tematyce rozwoju regionów i subregonów w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Preferowane będą m.in. teksty dotyczące analizy przypadków, jak i międzynarodowe studia porównawcze.
 
Autorów zainteresowanych opublikowaniem artykułów w kolejnych tomach "Europa Regionum" prosimy o ich przesłanie (wraz ze streszczeniem) na adres Redakcji w formie tradycyjnej i elektronicznej. "Europa Regionum" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (6 pkt.).


Last but not least, pragnę odnotować, że twórcą idei niniejszego czasopisma i jego pierwszym redaktorem
naczelnym był wybitny socjolog ś.p. prof. Ludwik Janiszewski, a po nim funkcję tę pełnił były Rektor US
prof. Hubert Bronk. Chciałbym kontynuować dzieło moich znakomitych poprzedników, dbając, przy
wsparciu członków Rady i Kolegium Redakcyjnego oraz Recenzentów - o wysoki poziom naukowy czasopisma.