Scientific Journal of Warsaw University of Life Science - Economics and Organization of Logistics Cover Image

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
Scientific Journal of Warsaw University of Life Science - Economics and Organization of Logistics

Publishing House: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Economy, General Reference Works, Geography, Regional studies
Frequency: 4 issues
ISSN: 2450-8055
Status: Active

  • 2016
  • Issue No. 1/1
  • Issue No. 2/2
  • Issue No. 3/1
  • Issue No. 4/1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}