Resovia Sacra. Theological-Philosophical Studies of the Dioecese of Rzeszów Cover Image

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
Resovia Sacra. Theological-Philosophical Studies of the Dioecese of Rzeszów

Publishing House: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
Subject(s): Philosophy, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1234-8880
Status: Ceased Publication

 • 2006
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14-15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18-20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Problematyka rocznika "Resovia Sacra" koncentruje się wokół zagadnień z dziedziny szeroko pojętej teologii i filozofii, a także z zakresu prawa kościelnego i historii. Taką też tematykę podejmują zamieszczane w nim artykuły. Treść poszczególnych tomów zasadniczo ujęta jest w następujące działy: artykuły, sprawozdania, omówienia i recenzje. Natomiast w niektórych rocznikach dodane zostały jeszcze: sympozja i konferencje. Autorzy tekstów publikowanych na stronach rocznika wywodzą się przede wszystkim z grona kapłanów diecezji rzeszowskiej oraz różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. W ciągu dwudziestu lat istnienia studia "Resovia Sacra" znalazły swoje miejsce nie tylko wśród pism naukowych Rzeszowszczyzny, ale także wśród polskich pism teologicznych. Dla lokalnego środowiska filozoficzno-teologicznego stały się one przede wszystkim ważnym miejscem publikowania dorobku naukowego oraz środkiem pogłębiania nauki kościelnej.