Psychosexology Cover Image

Psychoseksuologia
Psychosexology

Publishing House: Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Psychologia i Seksuologia LGBT
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2449-8130
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • Issue No. 1/1
  • Issue No. 2/1
  • Issue No. 3/1
  • Issue No. 4/1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik Psychoseksuologia jest czasopismem naukowym non-profit o wolnym dostępie do publikacji poruszającym problematykę seksualności człowieka z uwzględnieniem wielu dziedzin naukowych. W sposób szczególny tematyka czasopisma obejmuje szeroko rozumianą interakcję pomiędzy psychologią i seksuologią.

Proponujemy Państwu spojrzenie na seksualność człowieka od strony różnorodnych perspektyw naukowych - od biologicznej po psychospołeczną. Czasopismo jest indeksowane w naukowych bazach danych, listach czasopism oraz w naukowych mediach społecznościowych, w tym baz referencyjnych MNiSW, uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism.