The role of emotional intelligence in the functioning of close relationship Cover Image

Rola inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu bliskich relacji interpersonalnych
The role of emotional intelligence in the functioning of close relationship

Author(s): Wojciech Oronowicz
Subject(s): Social Sciences, Psychology, History of Psychology, Social psychology and group interaction, Cognitive Psychology
Published by: Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Psychologia i Seksuologia LGBT
Keywords: emotional intelligence; close relationships; philosophy

Summary/Abstract: The article reviews current scientific research concerning the role of emotional intelligence in the functioning of close relationship. Due to the fact that emotionality was treated as irrational for the majority of human history, the explanation of connection between emotions and close relationship came only after the coming of objectivism into psychology. Nowadays, there are many scientific publications confirming this correlation, e.g. it has been proved that people with lower emotional intelligence show lower contentment from their relationship. The cited research allows to conclude that individuals with higher emotional intelligence function better in close relationships.Artykuł prezentuje wyniki badań związanych z rolą inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu bliskich związków. Ze względu na to, że sfera uczuć była początkowo traktowana jako irracjonalna, wyjaśnienie charakteru relacji emocji i funkcjonowania bliskich związków musiało poczekać na nadejście podejścia obiektywnego w psychologii. O związku inteligencji emocjonalnej z jakością bliskich związków świadczy wiele badań, m.in. wykazano, że osoby charakteryzujące się niską inteligencją emocjonalną tworzące bliskie związki cechują się mniejszą satysfakcją ze swojego związku. Przytoczone przeze mnie badania umożliwiają sformułowanie wniosku, że osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w bliskich relacjach interpersonalnych.

  • Issue Year: 1/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-12
  • Page Count: 4
  • Language: Polish