Family Upbringing Cover Image

Wychowanie w Rodzinie
Family Upbringing

Publishing House: Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2082-9019
Online-ISSN: 2300-5866
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/I
 • Issue No. 2/II
 • Issue No. 3/III
 • Issue No. 4/IV
 • Issue No. 1/V
 • Issue No. 2/VI
 • Issue No. 1/VII
 • Issue No. 2/VIII
 • Issue No. 1/IX
 • Issue No. 2/X
 • Issue No. 1/XI
 • Issue No. 2/XII
 • Issue No. 1/XIII
 • Issue No. 2/XIV
 • Issue No. 1/XV
 • Issue No. 2/XVI
 • Issue No. 1/XVII
 • Issue No. 2/XVIII
 • Issue No. 3/XIX
 • Issue No. 1/XX
 • Issue No. 2/XXI
 • Issue No. 1/XXII
 • Issue No. 2/XXIII
 • Issue No. 1/XXIV
 • Issue No. 2/XXV
 • Issue No. 1/XXVI
 • Issue No. 2/XXVII
 • Issue No. 3/XXVIII
 • Issue No. 4/XXIX
 • Issue No. 1/XXX
 • Issue No. 2/XXX
 • Issue No. 3/XXX
 • Issue No. 4/XXX
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Wychowanie w Rodzinie" to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

Idea powołania czasopisma o zasięgu ogólnopolskim a następnie międzynarodowym, które podejmowałoby szeroko rozumiane problemy rodziny w odniesieniu do przeszłości i współczesności powstała na początku 2010 roku w zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Intencją pomysłodawców jest integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych wokół tytułowego wychowania w rodzinie. Przed czasopismem zostały postawione następujące cele:

 • publikowanie artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych podejmujących problematykę rodziny, które wnoszą do nauki nowe treści i współcześnie proponują praktyczne rozwiązania,
 • traktowanie czasopisma jako trybuny dyskursu naukowego,
 • informowanie o prowadzonych w tym zakresie badaniach,
 • wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny między ośrodkami polskimi i zagranicznymi,
 • tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych odnoszących się do rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki,
 • porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie wychowania w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach,
 • promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie wychowania w rodzinie w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz na arenie międzynarodowej,
 • integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za granicą.