The Studies of Warmia Cover Image

Studia Warmińskie
The Studies of Warmia

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Subject(s): History, Philosophy, Law, Constitution, Jurisprudence, Theology and Religion, Family and social welfare
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0137-6624
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 51/51
 • Issue No. 52/52
 • Issue No. 53/53
 • Issue No. 54/54
 • Issue No. 55/55
 • Issue No. 56/56
 • Issue No. 57/57
 • Issue No. 58/58
 • Issue No. 59/59
 • Issue No. 60/60
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno: bp Jan Obłąk, ks. Marian Borzyszkowski i ks. Jan Guzowski. Niektóre tomy „Studiów Warmińskich” redagował również ks. Alojzy Szorc. W latach 90-tych XX w. i 1. dekadzie XXI stulecia „Studia Warmińskie” były czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1964-2010 ukazało się 47. tomów czasopisma. W tym czasie „Studia Warmińskie” stanowiły ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali autorzy związani przede wszystkim z warmińskim ośrodkiem teologicznym.

Od 2011 r. „Studia Warmińskie” wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako czasopismo naukowe Wydziału Teologii. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i w innych ośrodkach naukowych.

Każdy tom "Studiów Warmińskich" (od numeru 48/2011) poświęcony jest aktualnym i praktycznym zagadnieniom z zakresu: 1. filozofii; 2. teologii; 3. nauk o rodzinie; 4. prawa; 5. historii.W każdym tomie prezentowane są ponadto monografie naukowe i popularnonaukowe,sprawozdania z konferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe, a takżedoniesienia i raporty z badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Celem czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie istotnej wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii.