Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Gora Cover Image

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Gora

Publishing House: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
Subject(s): Economy
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2391-7830
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/2
 • Issue No. 4/3
 • Issue No. 5/3
 • Issue No. 6/4
 • Issue No. 6_EN/4
 • Issue No. 7/4
 • Issue No. 7_EN/4
 • Issue No. 8/5
 • Issue No. 8_EN/5
 • Issue No. 9/5
 • Issue No. 9_EN/5
 • Issue No. 10/6
 • Issue No. 11/6
 • Issue No. 12/7
 • Issue No. 13/7
 • Issue No. 14/8
 • Issue No. 15/8
 • Issue No. 16/9
 • Issue No. 17/9
 • Issue No. 18/10
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe o numerze ISSN 2391-7830, wydawane od 2014 roku. Ma charakter półrocznika.

Profil naukowy czasopisma jest interdyscyplinarny, odnosi się do szeroko rozumianych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Na łamach czasopisma publikowane są oryginalne i ciekawe artykuły naukowe, poświęcone ważnym i aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym. Są to zarazem rozprawy i studia o dużym znaczeniu teoretycznym i utylitarnym. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze to czasopismo służące dokumentowaniu dorobku naukowego i wymianie poglądów głównie w obszarach związanych z teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityką ekonomiczną, regionalną i społeczną, ekonomią rynku pracy, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz ekonomiką miast i regionów. Artykuły są osadzone na gruncie takich dyscyplin, jak ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia czy prawo. Mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Czasopismo stanowi forum dialogu naukowców i praktyków. Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących doświadczenia z praktyki funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych, w tym przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym. Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.