Law-Social Science-Economics Journal Cover Image

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Law-Social Science-Economics Journal

Publishing House: Stowarzyszenie Mage.pl
Subject(s): Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2392-1838
Online-ISSN: 2450-0070
Status: Ceased Publication

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/15
 • Issue No. 4/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 1/21
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia jest niezależnym, bezpłatnym czasopismem naukowym wydanym w ramach działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Mage.pl. Czasopismo jest w całości opracowywane i przygotowywane przez redaktorów-wolontariuszy, żaden z członków redakcji za uczestnictwo w jej pracach nie otrzymuje wynagrodzenia.

Czasopismo obecnie jest wydawane w formie elektronicznej i papierowej (wersja referencyjna). Wcześniej w tożsamej formie funkcjonowało również pod nazwą Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny.

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 4 punkty.