Belgrade Waterfront: I will not give you mine, but yours will be privatized Cover Image

Beograd na vodi: moje ti neću dat’, a tvoje – privatizovat’
Belgrade Waterfront: I will not give you mine, but yours will be privatized

Author(s): Marko Žilović
Subject(s): Politics, Law on Economics, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; Belgrade; Belgrade Waterfront; politics; mayor; Siniša Mali; investments; transparency; privatization;
Summary/Abstract: Gradonačelnik Beograda, bugarski veleposednik , i mecena prvog srpskog pingvinarijuma Siniša Mali nakon poslednje akcije Inicijative “Ne da(vi)mo Beograd” obrazložio je svoju rešenost da nastavi da obavlja funkciju gradonačelnika sledećim rečima: “Verujem da većina građana podržava politiku investicija, novih radnih mesta, i smanjenja deficita.” I ovom prilikom stiče se utisak da naši najviši javni dužnosnici reč investicije izgovaraju kao da za njih sama ta reč ima izvesna magijska svojstva. Iz nje, bez potrebe za daljim objašnjavanjem, izviru nova radna mesta, smanjenje deficita, i uopšte “bolja budućnost“. Značaj sa kojim govornik izgovora investicije sugeriše da je svaka dalja rasprava o njihovom poreklu i namenama nepotrebna i neprilična. Kako je sam premijer u tehničkom mandatu Aleksandar Vučić nedavno objasnio u slučaju šikaniranja radnika Jure u Leskovcu, investicije su plašljive pa bi postavljanje pitanja moglo da ih otera, a sa njima i sve one lepe stvari koje nam sigurno stižu do kraja ove godine,najkasnije 2017. godine, ali sigurno 2020. godine. U svakom slučaju, taj je zlatni period, takoreći, već na horizontu, pa će dobar radnik moći valjda još toliko da stisne bešiku.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian