Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Marko Kovačević, Marko Žilović, Suzana Mihajlović Babić
Subject(s): Politics
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Summary/Abstract: Aleksandar Vent – Društvena teorija međunarodne politike Rod Hag i Martin Harop – Uporedna vladavina i politika: uvod Pol Spiker – Socijalna politika: teorija i praksa

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 11
  • Page Range: 148-156
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian