CONCRETE - Cultural propaganda set no. 1, Belgrade, Tuesday, June 20, 2006 Cover Image

BETON - Kulturno propagandni komplet br. 1, Beograd, utorak, 20. juni 2006.
CONCRETE - Cultural propaganda set no. 1, Belgrade, Tuesday, June 20, 2006

Author(s): Saša Ilić, Saša Ćirić, Tomislav Marković, Slobodan Georgijev
Subject(s): Politics, Studies of Literature, Serbian Literature, Higher Education
Published by: KPZ Beton
Keywords: Serbia; SANU; literature; literary critique; politics;
Summary/Abstract: MIXER, Saša Ilić: Opsada srpske književnosti juče, danas, sutra; CEMENT, Saša Ćirić: Čas dr Tulpa ili Kum 2; ŠTRAFTA, Tomislav Marković: Kako postati akademik, Slobodan Georgijev: Šta da se radi?; VREME SMRTI I RAZONODE, Tomislav Marković: Haiku se saginjati neće; BULEVAR ZVEZDA: „Crnčević, Branislav Brana“; BLOK BR. V, Processor & Seljak & Rašid: Čudovište iz kiselog kupusa.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2006
  • Language: Serbian