“GoAfrica”: Effects of Promoting Polish Business in Africa Cover Image

„GoAfrica”: efekty promocji polskiego biznesu w Afryce
“GoAfrica”: Effects of Promoting Polish Business in Africa

Author(s): Damian Wnukowski
Subject(s): Supranational / Global Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Africa; Polish companies on African market; export and investments in Africa; GoAfrica program; economic cooperation; Poland as African reliable economic partner;
Summary/Abstract: Państwa Afryki, dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu i coraz stabilniejszej sytuacji politycznej, stanowią dla polskich firm atrakcyjne kierunki ekspansji eksportowej i inwestycyjnej. Program „GoAfrica” ma ułatwić polskim firmom wejście na te rynki – perspektywiczne, lecz jednocześnie słabo rozpoznane i odmienne kulturowo – oraz budować na nich wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Wyraźny wzrost obrotów handlowych z krajami afrykańskimi w ostatnich latach pokazuje potencjał tkwiący w dwustronnej współpracy gospodarczej. Do jego pełnego wykorzystania konieczne jest użycie różnorodnych narzędzi, w tym polityki rozwojowej i wizowej, sprzyjających promocji Polski i polskiego biznesu w Afryce.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish