Russia’s Ambitions in Europe’s Nuclear Energy Sector: A Test of Credibility Cover Image

Test ogłady – Rosjanie na europejskim rynku jądrowym
Russia’s Ambitions in Europe’s Nuclear Energy Sector: A Test of Credibility

Author(s): Zuzanna Nowak
Subject(s): Supranational / Global Economy, Environmental and Energy policy, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Russian Federation; Rosatom; European Union; EU energy market; EU nuclear energy sector; Russia on the EU nuclear market;
Summary/Abstract: Dla Rosatomu, rosyjskiej państwowej spółki jądrowej, przykładna i oparta na harmonizacji współpraca z krajami Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie. Jego obecność na prestiżowym rynku, wobec ograniczonych strukturą unijnego sektora jądrowego możliwości oddziaływania geopolitycznego, służy przede wszystkim budowie pozytywnego wizerunku spółki. Dla krajów UE istotne powinno być w szczególności zadbanie o to, by również relacje jądrowe z Rosją charakteryzowały się wzajemnością.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish