Export Promotion Agency: The Experience of Selected European Countries Cover Image

Agencja wspierania eksportu: doświadczenia wybranych państw europejskich
Export Promotion Agency: The Experience of Selected European Countries

Author(s): Damian Wnukowski
Subject(s): National Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Export Promotion Agency; Polish companies on international markets; government support;
Summary/Abstract: Aby zwiększyć zaangażowanie polskich firm na rynkach zagranicznych, potrzebny jest spójny i sprawny system wsparcia rządowego. Jego główną częścią może stać się agencja wspierania eksportu, której utworzenie zapowiedział polski rząd. Warto więc poznać doświadczenia innych państw, w tym Wielkiej Brytanii, Węgier i Czech, w których takie instytucje już działają, i dostosować sprawdzone przez nie rozwiązania do polskich realiów.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish