Baltic States Adjust Their Security Policy Cover Image

Adaptacja polityki bezpieczeństwa państw bałtyckich
Baltic States Adjust Their Security Policy

Author(s): Kinga Raś
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Baltic States; security policy; increase in defence spending; threats from Russia; NATO’s ability to deter aggression; NATO;
Summary/Abstract: W obliczu niepewności co do zaangażowania USA w NATO i relacji amerykańsko-rosyjskich Estonia, Litwa i Łotwa próbują dostosować politykę bezpieczeństwa do zmiennych okoliczności. Adaptacja ta polega na stopniowym zwiększaniu wydatków na obronność i intensyfikacji działań podejmowanych przez państwa bałtyckie od czasu agresji Rosji na Ukrainę. Zagrożenie rosyjskie pozostanie dominującym uwarunkowaniem polityki bezpieczeństwa państw bałtyckich. Z uwagi na ograniczony potencjał Estonia, Litwa i Łotwa będą poszukiwać możliwości specjalizacji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia zdolności Sojuszu do odstraszania agresji i reagowania na nowe wyzwania.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish