“Unity through Balance:” Estonia’s EU Council Presidency Cover Image

„Jedność poprzez równowagę” – przewodnictwo Estonii w Radzie UE
“Unity through Balance:” Estonia’s EU Council Presidency

Author(s): Kinga Raś
Subject(s): Governance, Economic policy, International relations/trade, Security and defense, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European Union; Estonia; Estonian presidency of the EU; mass-migration crisis; external EU activities; innovation economy; digitisation; cybersecurity;
Summary/Abstract: 1 lipca br. Estonia objęła przewodnictwo w Radzie UE w nadzwyczajnym trybie – pół roku wcześniej, niż planowano – zastępując Wielką Brytanię. Będzie się starała wykorzystać takie elementy unijnej agendy, jak innowacyjna gospodarka, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo, do realizacji własnych interesów na arenie europejskiej. Z kolei szczyt Partnerstwa Wschodniego umożliwi Estonii aktywniejsze włączenie się w zewnętrzne działania UE. To, czy prezydencja będzie skuteczna, będzie zależało od powodzenia działań na rzecz koordynacji prac Unii w odniesieniu do kryzysu migracyjnego, a także od ustaleń w sprawie przyszłości finansów UE.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish