ASEAN’s 50th Anniversary: An Opportunity for a New Opening in Economic Relations with Poland Cover Image

50-lecie ASEAN-u: szansa na nowe otwarcie w relacjach gospodarczych z Polską
ASEAN’s 50th Anniversary: An Opportunity for a New Opening in Economic Relations with Poland

Author(s): Damian Wnukowski
Subject(s): Governance, Economic policy, International relations/trade, Economic development, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: ASEAN’s 50th anniversary; sustaining peace in Southeast Asia; rapid economic development; Asia; ASEAN’s economic relations with Poland;
Summary/Abstract: W tym roku ASEAN obchodzi 50. rocznicę powstania. Założone w 1967 r. stowarzyszenie przyczyniło się do utrzymania pokoju w regionie i do jego dynamicznego rozwoju gospodarczego w ostatnich dekadach. Dlatego uznawane jest za jeden z najbardziej udanych projektów integracyjnych w Azji. Jednak pomimo rosnącego znaczenia ekonomicznego organizacji jej obecne relacje gospodarcze z Polską są niesatysfakcjonujące i nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Sposobem na poprawę sytuacji jest m.in. postępująca integracja w ramach Wspólnoty Gospodarczej ASEAN-u oraz intensyfikacja działań promujących Polskę w regionie.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish