THE EASTERN EXTERNAL BORDER OF THE ENLARGED EUROPEAN UNION ― OPERATION AT THE NEW EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION ― RUSSIAN-SPEAKERS IN LATVIA AND ESTONIA Cover Image

THE EASTERN EXTERNAL BORDER OF THE ENLARGED EUROPEAN UNION ― OPERATION AT THE NEW EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION ― RUSSIAN-SPEAKERS IN LATVIA AND ESTONIA
THE EASTERN EXTERNAL BORDER OF THE ENLARGED EUROPEAN UNION ― OPERATION AT THE NEW EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION ― RUSSIAN-SPEAKERS IN LATVIA AND ESTONIA

Author(s): Bartosz Cichocki, Rafał Sadowski, Joanna Hyndle, Miryna Kutysz
Subject(s): International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, Ethnic Minorities Studies
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Summary/Abstract: THE EASTERN EXTERNAL BORDER OF THE ENLARGED EUROPEAN UNION (Wschodnia granica zewn´trzna rozszerzonej Unii Europejskiej) by Bartosz Cichocki | ― | CROSS-BORDER CO-OPERATION AT THE NEW EASTERN BORDER OF THE EUROPEAN UNION (Współpraca transgraniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej) by Rafał Sadowski | ― | RUSSIAN-SPEAKERS IN LATVIA AND ESTONIA (Rosyjskojęzyczni na Łotwie i w Estonii) by Joanna Hyndle and Miryna Kutysz

  • Page Count: 58
  • Publication Year: 2014
  • Language: English, Polish