Assumptions and Main Directions of North Korea’s Foreign Policy Cover Image

Założenia i główne kierunki polityki zagranicznej Korei Północnej
Assumptions and Main Directions of North Korea’s Foreign Policy

Author(s): Oskar Pietrewicz
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Peace and Conflict Studies
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: North Korea; foreign policy; nuclear deterrence policy; nuclear weapons; political conflicts; America; China;
Summary/Abstract: Mimo deklarowanego otwarcia na dialog Korea Północna nie zamierza rezygnować z odstraszania nuklearnego. Gwarantuje ono przetrwanie reżimu, co jest nadrzędnym interesem jej władz. Używając retoryki o denuklearyzacji, KRLD dąży do zakończenia izolacji, poprawy sytuacji gospodarczej i formalnego uznania za mocarstwo nuklearne. Do realizacji tych celów będzie starała się wykorzystywać sprzeczności między Koreą Płd., USA i ChRL.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish