Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008.
Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North
in 1948-2008] Cover Image

Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja
Grażyna Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja [Korea. The Policy of the South Towards the North in 1948-2008]

Author(s): Oskar Pietrewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, International relations/trade
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
  • Issue Year: 51/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 384-388
  • Page Count: 5
  • Language: Polish