The Significance of Josep Borrell’s Election as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Cover Image

Znaczenie wyboru Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
The Significance of Josep Borrell’s Election as EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy

Author(s): Marta Makowska, Maciej Pawłowski
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Josep Borrell; EU High Representative; foreign policy; security policy; European diplomacy;
Summary/Abstract: Rada Europejska (RE) wystąpiła 2 lipca z propozycją mianowania hiszpańskiego socjalisty Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jeśli obejmie urząd, będzie kontynuował program swojej poprzedniczki Federiki Mogherini, zwiększając jednak nacisk na współpracę z krajami Maghrebu i Ameryki Łacińskiej oraz wykazując większą otwartość na prowadzenie restrykcyjnej polityki wobec Rosji. Jego głównym wyzwaniem pozostanie natomiast poprawa skuteczności unijnej dyplomacji poprzez lepszą koordynację działań z państwami członkowskimi.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish