The Significance of France’s Opposition to EU Enlargement to North Macedonia and Albania Cover Image

Znaczenie sprzeciwu Francji wobec rozszerzenia UE o Macedonię Północną i Albanię
The Significance of France’s Opposition to EU Enlargement to North Macedonia and Albania

Author(s): Łukasz Jurczyszyn
Subject(s): Governance, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European Union; North Macedonia; Albania; EU enlargement policy; France’s veto on EU accession talks;
Summary/Abstract: Francja sprzeciwiła się rozpoczęciu rozmów akcesyjnych UE z Macedonią Północną i Albanią. Głównym powodem weta była niechęć francuskiego społeczeństwa do dalszego rozszerzenia. Przyjęcie nowych członków stoi też w sprzeczności z jednym z priorytetów Emmanuela Macrona – uważa on, że zanim nastąpi rozszerzenie UE, należy pogłębić jej integrację. Propozycja reformy procesu akcesyjnego, przedstawiona przez Francję w połowie listopada br., nie oznacza zmiany jej polityki, niechętnej rozszerzeniu.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish