Ukrainians and their language. The Act on the State Language of Ukraine Cover Image

Ukraińcy nie gęsi… Ustawa o języku państwowym Ukrainy
Ukrainians and their language. The Act on the State Language of Ukraine

Author(s): Tadeusz A. Olszański
Subject(s): Public Law, Sociolinguistics, Politics and society, Philology, Sociology of Politics, Politics and Identity
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine; Ukrainian language; state language; act; law; eliminating Russian language; politics; anti-Russian campaign; Ukrainization;
Summary/Abstract: 25 kwietnia Rada Najwyższa Ukrainy znaczną większością głosów (278 za, 38 przeciw) przyjęła ustawę o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego, którą prezydent Petro Poroszenko podpisał 15 maja. Nie jest to ustawa o polityce językowej państwa, lecz o roli języka urzędowego w życiu państwa. Oczywistym celem ustawy jest wyeliminowanie języka rosyjskiego z możliwie licznych sfer życia społecznego Ukrainy, zwłaszcza ze szkolnictwa i mediów. Drugim, równorzędnym zadaniem jest zapewnienie rozwoju, standaryzacji i modernizacji języka ukraińskiego w tych zakresach, w których są one niedostateczne. Ustawa, która w pierwotnym zamyśle miała być instrumentem kampanii prezydenckiej Petra Poroszenki, będzie wykorzystana w kampanii przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi 21 lipca przez ugrupowanie byłego prezydenta oraz inne, zaliczające się do szeroko rozumianego obozu antyrosyjskiego. Przeciwnicy nowej ustawy prawdopodobnie zaskarżą jej postanowienia do Sądu Konstytucyjnego, jednak jego wyroków nie należy oczekiwać przed wyborami. Stosunek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do nowej ustawy nie jest na razie jasny; niewykluczone, że zechce on znowelizować niektóre jej postanowienia. Z jednej strony podczas kampanii wyborczej wiele mówił o konieczności zagwarantowania praw ludności rosyjskojęzycznej, z drugiej wśród jego wyborców są liczni zwolennicy radykalnej ukrainizacji, których poparcie w wyborach parlamentarnych jest dla Zełenskiego istotne.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish