№282 China’s offer to the EU: tough negotiations or a coalition against Trump? Cover Image

№282 UE wobec oferty Chin: twarde negocjacje czy koalicja przeciw Trumpowi?
№282 China’s offer to the EU: tough negotiations or a coalition against Trump?

Author(s): Jakub Jakóbowski, Konrad Popławski
Subject(s): Supranational / Global Economy, Governance, International relations/trade, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: European Union; China; Donald Trump; United States; coalition against Trump; US-China relations; Chinese market; EU’s cooperation with China; trans-Atlantic relations;
Summary/Abstract: Agresywna polityka Donalda Trumpa wobec Pekinu i widmo wojny handlowej stają się katalizatorem dla wznowienia dialogu chińsko-unijnego. W czasie niespełna dwóch tygodni premier Chin odbył trzy spotkania z liderami UE: w ramach formatu 16+1, niemiecko-chińskich konsultacji międzyrządowych i szczytu Chiny–UE. Ofensywa dyplomatyczna Pekinu miała pokazać otwartość na postulaty Unii dotyczące zliberalizowania dostępu do chińskiego rynku, a także zneutralizować zarzuty o wykorzystywanie podziałów między państwami członkowskimi. Pekin liczy, że poprawa klimatu rozmów, a także niewielkie ustępstwa pod adresem Brukseli, zwłaszcza zaś Berlina, pozwolą mu relatywnie małym kosztem przeciągnąć UE na swoją stronę w konflikcie handlowym z USA. Stawia to państwa UE przed dylematem. Z jednej strony, poparcie obecnej presji Waszyngtonu na Pekin może doprowadzić do realnego otwarcia rynku chińskiego, a także zredukować coraz większe nierównowagi w handlu międzynarodowym, których źródłem są Chiny. Niesie to jednak ryzyko załamania rozwoju gospodarczego w Chinach, co oznaczałoby straty dla wielu europejskich koncernów. Z drugiej strony, współpraca UE z Pekinem może wzmocnić wielostronny system handlu oparty na WTO, a także pomóc w obronie umowy z Iranem i paryskiego porozumienia klimatycznego. Jednoznaczne wejście Brukseli w chińską koalicję przeciwko Waszyngtonowi może jednak wywołać poważne podziały wewnątrz UE oraz w relacjach transatlantyckich, a także ograniczyć determinację Pekinu do wprowadzania reform wewnętrznych.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish