Work with LGBT+ Community - Guide for Working with LGBT+ Community on Local Level Cover Image

Rad sa LGBT+ zajedicom – Vodič za rad sa LGBT+ zajednicom na lokalnom nivou
Work with LGBT+ Community - Guide for Working with LGBT+ Community on Local Level

Author(s): Filip Kocevski, Adorjan Kurucz, Isidora Isakov
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, Governance, Social development, Family and social welfare, Sociology of Politics
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT+ community; LGBT+ persons; quality of life; social changes; civil society; NGO; local level;
Summary/Abstract: Unapređenje poštovanja prava LGBT+ osoba i kvaliteta njihovog života tema je kojom se bave različite profesije, od pravnica, socijalnih radnika, psihologinja do aktivista i samih LGBT+ osoba. Izazovi sa kojima se LGBT+ osobe suočavaju u svom životu upravo su takvi da je potrebno da se ovako širok dijapazon profesija uključi i doprinese postizanju pozitivnih društvenih promjena. Rad sa LGBT+ zajednicom je vodič koji govori o problemima i izazovima sa kojima se LGBT+ osobe suočavaju u svakodnevnom životu i o tome kako aktivisti i aktivistkinje mogu zajedno sa LGBT+ osobama da kreiraju rješenja za unapređenje kvaliteta života. Vodič je organizovan tako da na praktičan i interaktivan način provede čitaoce_teljke kroz teme poput aktivizma, zajednice, aktivnosti i metodologije u radu sa zajednicom i saveznika u aktivizmu, te da ih podrži u samom osmišljavanju aktivnosti na lokalnom nivou. Vodič Rad sa LGBT+ zajednicom namijenjen je prije svega formalnim i neformalnim grupama, pojedincima i pojedinkama koje žele da se bave temom unapređenja kvaliteta života LGBT+ populacije kroz direktan rad sa LGBT+ osobama, kao i ostalim aktivistima_kinjama u civilnom sektoru zainteresovanim za ovu oblast. [...]

  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian