Conclusions from the Expert Discussion with Foreign Participation: Evaluation of the Work of Judges and Prosecutors in BiH (Sarajevo 29.05.2018) Cover Image

Zaključci sa stručne rasprave sa inozemnim učešćem: Vrednovanje rada sudija i tužilaca u BiH (Sarajevo 29. 05. 2018)
Conclusions from the Expert Discussion with Foreign Participation: Evaluation of the Work of Judges and Prosecutors in BiH (Sarajevo 29.05.2018)

Author(s): Edin Šarčević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Expert discussion; evaluation; performance; judges; prosecutors; Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Fondacija Centar za javno pravo (FCJP) se zahvaljuje Pravnom fakultetu u Sarajevu za suorganizaciju ovog skupa i ističe značaj učešća akademske zajednice u utvrđivanju standarda vrednovanja rada sudija i tužilaca. Upravo se u ovom području može uspostaviti produktivan spoj teorije i prakse koji bi trebao ponuditi orijentire za optimiranje kriterija ocjene rada tužilaca i sudija. [...]

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian