The Management of Public Companies and Institutions: Old Practice or Turnaround Cover Image

Upravljanje javnim preduzećima i ustanovama: stara praksa ili zaokret
The Management of Public Companies and Institutions: Old Practice or Turnaround

Author(s): Specified No Author
Subject(s): Governance, Public Administration, Public Law, Management and complex organizations
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Management; public institutions; public companies; management practice; politics;
Summary/Abstract: Organiziranje ovog skupa motivirano je formiranjem koalicione većine u Kantonu Sarajevo koja je najavila i pokrenula imenovanje novih rukovodstava i novih upravnih struktura javnih preduzeća i ustanova. S obzirom da će novoimenovano rukovodstvo raditi u istom zakonskom okviru kao i smijenjene upravljačke strukture postavilo se pitanje grešaka u dosadašnjem upravljanju javnim preduzećima i ustanovama i kako postaviti nove smjernice za rad upravljačkih struktura da bi se poslovanje javnih preduzeća približilo međunarodnim standardima. Na skupu će se predstaviti ključne karakteristike ranije prakse upravljanja javnim preduzećima i ustanovama i pokrenuće se dijalog o mogućim i očekivanim promjenama u praksi. Cilj skupa je utvrđivanje pravila i kriterija prema kojima se novoimenovane upravljačke strukture moraju orijentirati kako bi poslovanje javnih preduzeća učinilo odgovornim i efikasnim. [...]

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian