HELSINŠKE SVESKE №31: Attitudes and Value Orientations of High School Students in Serbia Cover Image

HELSINŠKE SVESKE №31: Stavovi i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji
HELSINŠKE SVESKE №31: Attitudes and Value Orientations of High School Students in Serbia

Author(s): Marija Radoman
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, School education, Social differentiation, Studies in violence and power, Victimology
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; high school students; value orientations; tradition; conservatism; homophobia; violence in school; human rights;
Summary/Abstract: Analiza stavova i vrednosnih orijentacija srednjoškolaca je rezultat istraživanja na osnovu podataka prikupljenih u periodu april-jun 2011, u šest gradova u Srbiji. Da bismo se uopšte bavili vrednostima ove mlađe generacije u našem društvu, moramo se osvrnuti na neke strukturalne promene koje obeležavaju vreme njihovog odrastanja. Period u kome želimo da proučavamo stavove i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji, jeste period nakon decenije «demokratskih» promena u zemlji, period (još uvek) zakasnele transformacije. Došlo je do proglašenja nezavisnosti Crne Gore i Republike Kosovo a nestabilnost država regiona (Bosne i Hercegovine i još uvek nerešene granice sa Kosovom) su uzrok osećaja nesigurnosti u socijalnom ali i nacionalnom smislu, kod većine stanovništva Srbije. Govorimo i o periodu u kome se odvija revizija istorije i relativizacija, pa i promocija desnih ideologija (ravnogorski pokret i omladinske profašističke organizacije) i u kome su religija i crkva i dalje veoma važne za veliki deo naroda. Ne smemo da zanemarimo i povećan prodor globalizacijiskih faktora koji su relativno uticali na izgradnju demokratije u zemlji. Najupadljiviji faktor je zvanična odluka da se pristupi ulasku u EU. Kao rezultat postoji donekle približavanje državne politike interesima Evropske unije. Međutim, u zemlji problemi postoje: oligarhijski sistem, uticaj političkih stranaka i visoka korupcija – kako u privredi tako i u politici – kao i problemi zaštite prava marginalizovanih grupa koji sprečavaju izgradnju građanskog društva.

  • Page Count: 63
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian