HELSINŠKE SVESKE: Sandžak and the European perspective Cover Image

HELSINŠKE SVESKE: Sandžak i evropska perspektiva
HELSINŠKE SVESKE: Sandžak and the European perspective

Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Samir Delić (Photographer)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Islam studies, Politics and society, Social differentiation, Inter-Ethnic Relations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Ethnic Minorities Studies, Identity of Collectives
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Sandžak; European perspective; politics; marginalization; ethnic minority; Islam; Muslims; identity; integration; society; discrimination;
Summary/Abstract: Sandžak, deo Srbije na tromeđi sa Bosnom i Crnom Gorom, gde živi najveći deo bošnjačke manjine u Srbiji, više od dve decenije je na udaru državne represivne politike u cilju marginalizacije te manjine. Odnos prema islamu i Muslimanima u Jugoslaviji počeo je da se zaoštrava i dobija neprijateljski prizvuk još osamdesetih godina prošlog veka, kada srpska elita pokreće kampanju protiv Muslimana i iznosi tezu o „islamskom fundamentalizmu koji preti da uništi Jugoslaviju“. To je bila priprema za genocid u Bosni, čije su posledice osetili i Bošnjaci u Sandžaku. Odnos prema muslimanima nije se suštinski promenio, ali se pod pritiskom evropskih organizacija kao što su Savet Evrope, OEBS i EU, država uzdržava od otvorene represije. Međutim, sada primenjuje druge metode poput kriminalizacije pojedinaca ili grupa (vehabije), ali pre svega, konstantnim podrivanjem Islamske zajednice (IZ) kao jedine institucije koju Bošnjaci imaju i koja je inače, od ključnog značaja za njihov identitet. Značaj Islamske zajednice za Bošnjake je izraz potrebe za religijom koja doprinosi jačanju vlastitiog identiteta i doprinosi integraciji društva. Potreba za jačanjem identiteta je i razumljiv odgovor na dugogodišnju diskriminaciju i „nevidljivost“, kao i policijski teror, otmice i likvidacije tokom rata u Bosni. Islamska zajednica je takođe, ključna identitetska matrica za bošnjačku zajednicu u odsustvu drugih institucija. Zbog toga je i bila na udaru Beograda i beogradskih „službi“, sa ciljem da se temeljno destabilizuje. To je dovelo do cepanja Islamske zajednice i podizanje tenzije unutar bošnjačke zajednice što može, ako bude potrebno, da se brzo pretvori u kriznu tačku.

  • Page Count: 287
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian