Analysis of the Law on Amending the Law on Energy from May 2013 Cover Image

Анализа на Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика од мај 2013
Analysis of the Law on Amending the Law on Energy from May 2013

Author(s): Sonja Zuber, Ana Stojilovska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, Law on Economics
Published by: Аналитика Тинк-тенк Организација
Keywords: amendments to the Law on energy; Macedonia; natural gas; local self-government; Energy Efficiency Fund;
Summary/Abstract: Скоро една година по започнување на подготовките за измена на Законот за енергетика донесен во февруари 2011 година, Собранието на РМ на 29 мај 2013 година ги изгласа измените и го усвои Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика. Процесот на донесување на новите измени на овој закон повторно беше недоволно транспарентен без вклучување на пошироката заинтересирана јавност, онемозможувајќи навремено реагирање за содржината на измените со цел истите да се земат во предвид. Па така, добиените резултати се законски измени кои не ги одразуваат интересите на сите засегнати страни од законот и изоставување на низа корисни членови кои би придонеле кон поефикасно постигнување на целите на енергетската политика на Македонија како зголемување на употребата на природен гас, на обновливите извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност. Оваа анализа надоврзувајќи се на претходната анализа на Аналитика за предлог-измените на Законот од јули 2012, има за цел да ги нагласи проблематичните одредби во новите измени од мај 2013 базирајќи се на досегашното истражување и проектните резултати на Аналитика во областа на енергетиката.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2013
  • Language: Macedonian