Companies in the Czech Developer: Destroyer of the South Economies or the Panacea for Development Problems? Cover Image

Firmy v české rozvojovce: ničitel ekonomik Jihu nebo všelék na rozvojové problémy?
Companies in the Czech Developer: Destroyer of the South Economies or the Panacea for Development Problems?

Author(s): Eva Križková
Subject(s): Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: private sector; development cooperation; public sector; Czech companies; foreign policy;
Summary/Abstract: Policy paper identifikuje tři typické narativy ve vztahu k soukromému sektoru v rozvojové spolupráci. Rozvojové debatě dominuje diskurz Soukromý sektor, miláček rozvojové konstituence. Je reakcí na omezenou akceschopnost veřejného sektoru a otevírá více prostoru pro účast českých firem na rozvojové spolupráci. Diskurz Platíme, chceme české firmy v rozvojové spolupráci, reflektuje snahu establishmentu prosadit účast českých firem v multilaterální a evropské politice rozvojové spolupráce. Soukromý sektor, bezohledný ničitel je diskurzem vlastním neziskovému sektoru, který ovšem v současné době ustupuje. V zájmu efektivnosti musí Ministerstvo zahraničních věcí ČR i soukromý sektor při identifikaci a realizaci rozvojových projektů vycházet z předpokladu, že dobře fungující politika vychází z potřeb příjemce pomoci. Neziskový sektor by měl nadále plnit roli hlídacího psa soukromého sektoru ve vztahu k zahraniční rozvojové spolupráci, avšak zároveň by měl být sebekritický.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech