Slovak films in cinemas Cover Image

Slovenské filmy na plátnach kín
Slovak films in cinemas

Author(s): Eva Križková
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Summary/Abstract: Vzhľadom na počet vyprodukovaných filmov1 ale aj medzinárodnú reflexiu v podobe festivalových úspechov to vyzerá, že slovenská filmová tvorba je na vzostupe. Takéto tvrdenie je však veľmi zjednodušené, nakoľko kinematografiu netvoria iba ojedinelé festivalové úspechy, ale celkové audiovizuálne prostredie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je distribúcia a s ním spätá určitá divácka tradícia, ktorá sa z dlhodobého hladiska stáva jedným z na jednej strane verifikačných a na druhej podmieňujúcich faktorov kvality a vývoja filmu. Stále platí, že film je komunikát a nezabúdajú na to ani inštitúcie (za všetky pre filmárov momentálne najdôležitejšia Audiovizuálny fond2), ktorého komisie rozhodujú o tom, či nejaký film podporený bude alebo nebude a teda do vysokej miery aj o tom, aké filmy budú mať v blízkej budúcnosti možnosť vzniknúť, prípadne ktoré zo vzniknutých titulov sa dostanú do distribúcie a v akom rozsahu.

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 02
  • Page Range: 167-181
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak