How to continue in nuclear disarmament Cover Image

Jak dál v jaderném odzbrojování
How to continue in nuclear disarmament

Author(s): Miroslav Tůma
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Military policy, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: nuclear disarmament; Czech foreign policy; militarization of the universe; Prague agenda; transparency;
Summary/Abstract: Policy paper upozorňuje na možnost zpomalení jaderněodzbrojovacího procesu, rozebírá hlavní důvody tohoto vývoje z hlediska řešení některých kontroverzních otázek a připomíná nutnost zvýšené aktivity nejaderných států k dosažení vize světa bez jaderných zbraní. S přihlédnutím k úspěšné pražské dubnové konferenci „The Prague Agenda – the Way Forward“ a získanému kreditu by proto bylo pro českou zahraniční politiku žádoucí aktivněji se zapojovat na různých odzbrojovacích fórech do vytvářených iniciativ, případně přicházet s vlastními návrhy. Oblasti možného zapojení do jaderněodzbrojovacího procesu zahrnují: sjednání smluv zakazujících použití jaderných zbraní a militarizaci vesmíru; urychlení vstupu smlouvy CTBT v platnost s důrazem na pozitivní dopad ratifikace této smlouvy Senátem USA; transparentnost, včetně vytvoření registru jaderných zbraní a štěpného materiálu Významnou úlohu by také sehrálo aktivní působení české zahraniční politiky ve prospěch svolání blízkovýchodní konference v r. 2012 s účastí všech zemí tohoto krizového regionu.

  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2011
  • Language: Czech