Peaceful use of nuclear energy in the current global context of non-proliferation of weapons of mass destruction Cover Image

Mírové využívání jaderné energie v současném globálním kontextu nešíření zbraní hromadného ničení
Peaceful use of nuclear energy in the current global context of non-proliferation of weapons of mass destruction

Author(s): Miroslav Tůma, Veronika Bílková
Subject(s): Environmental and Energy policy, International relations/trade, Security and defense, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: nuclear energy; environment; nuclear weapons; multilateral non-proliferation processes; Czech Republic;
Summary/Abstract: Rostoucí spotřeba energie společně se zájmy na ochraně životního prostředí vytváří tlak na zvýšení využívání jaderné energie ve světě. Zvýšení s sebou ale nese významné riziko masivní proliferace jaderných zbraní. • Nejúčinnější odpověď na dané riziko představují v současnosti multilaterální iniciativy koordinované MAAE, popř. OSN. Iniciativy omezují počet zemí zapojených do jaderného cyklu tím, že koncentrují jaderné procesy do několika mezinárodně kontrolovaných míst, z nichž se zajišťuje distribuce. • Česká republika by měla pokračovat v aktivní podpoře mnohostranných neproliferačních procesů, zejména v rámci MAAE. Konkrétně by podpora ČR měla spočívat například v rozšíření pomoci zemím SNS a Balkánu, účasti na cvičeních PSI a propagaci výhod kontrolně vývozních režimů.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2008
  • Language: Czech