Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): Kateřina Stančová, Michal Onderčo, Veronika Bílková, Lukáš Novotný
Subject(s): Review
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: reviews

Summary/Abstract: Petr Kratochvíl – Petr Drulák (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2009, 367 stran, ISBN 978-80-7367-469-4 (Michal Onderčo) Vladislav David – Pavel Sladký – František Zbořil: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 1. vydání. Praha: Leges, 2008, 432 stran, ISBN 978-80-87212-08-0 (Veronika Bílková) Jaroslav Bureš: Main Characteristic and Development Trends of Migration in the Arab World. 1st ed. Prague: Institute of International Relations, 2008, 176 stran, ISBN 978-80-86506-71-5 (Kateřina Stančová) Ralf Dahrendorf: Od pádu Zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 2008, 331 stran, ISBN 978-80-7021-842-6 (Lukáš Novotný)

  • Issue Year: 45/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 109-124
  • Page Count: 16
  • Language: Czech