Prohibition of Denial of Genocide in the EU, BiH and the Region: Comparative-Legal Overview Cover Image

Zabrane negiranja genocida u EU, BiH i regionu: komparativno-pravni pregled
Prohibition of Denial of Genocide in the EU, BiH and the Region: Comparative-Legal Overview

Author(s): Lamija Muftić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Law, Studies in violence and power
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: BiH; EU; region; Balkans; genocide; denial prohibition; legal overview; freedom of speech; rights and freedoms; democracy; criminal law;
Summary/Abstract: Sloboda govora, kao osnovna ljudska sloboda, jedan je od temelja demokratskog društva. Ova sloboda je na različite načine ograničena u nacionalnim zakonodavstvima, u supranacionalnim i međunarodnim izvorima prava zbog očuvanja demokratske kulture, legitimnog interesa i prava drugih, državne sigurnosti, javnog reda i mira te sprečavanja krivičnih djela. Zabrana negiranja genocida i drugih najtežih međunarodnih zločina je predmet krivičnog prava ili posebnih zakona koji se bave slobodom govora. Od kraja drugog svjetskog rata pa do danas, raste broj nacionalnih zakona u Europi koja u svojim porecima osiguravaju ograničavanje slobode govora. Donošenjem odluke Vijeća EU 2008/913/PUP uvedena je obaveza harmonizacije krivično-pravne zabrane najtežih oblika govora mržnje u koje spada negiranje genocida i drugih zločina. S obzirom na rat u Bosni i Hercegovini i počinjeni genocid te njegovo negiranje u bosanskohercegovačkoj javnosti i regionu, u ovom radu ću dati komparativno-pravni uvid u zabranu negiranja genocida osnovom Evropske konvencije za ljudska prava, prava EU i njenih članica kao i zemalja BiH regiona i BiH.

  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian